Bondesluttspill – Nøkkelfelt «the key squares»

Ny video om bondesluttspill med WIM Marina Gajcin! Denne gangen får du 30 minutters gjennomgang av nøkkelfelt (key squares). Forsøk gjerne å løse oppgaven ovenfor. Abonnenter finner denne siste delen i sluttspillserien her.