Hvordan kjempe mot verdens beste sjakkspiller og norges største idrettsutøver Magnus Carlsen. Stormester Mihajlo Stojanovic kommenterer her fire parti hvor han selv var involvert som trener eller sekundant. Motspilleren i de fire partiene var ingen ringere enn verdens beste sjakkspiller Magnus Carlsen. Vårt sjakkakademi på nett åpner i januar 2020, abonnenter kan går direkte til GM Mihajlo Stojanovic sin gjennomgang av partiene mot verdensmesteren i sjakk her. Stormester Mihajlo Stojanovic i møte med verdensmesteren som trener og sekundant.