2å1. Spilløvelse – tårnsluttspill med overtall for begge