Hvit i trekket

Løperen er mest aktiv når den har åpne diagonaler med så få andre brikker som mulig i veien. Da kan den stå trygt blant egne styrker men samtidig angripe noe langt borte hos motspilleren. En løper kan kun nå en av fargene, styrken med to løpere ligger i at ingenting kan unngå deres rekkevidde. GM Mihajlo Stojanovic med instruktive oppgaver om løperen og løperparet. Abonnenter finner både oppgaver og løsninger her.