1w. Åpen og halvåpen linje – sentrum og fianchetto